CLS FUSION - více než jen jednoduchý koncept

Systémem CLS FUSION jsme v mnoha ohledech zdokonalili a optimalizovali naše decentralizované systémy. Nejen po funkční stránce, ale také nastavujeme nové standardy v oblasti bezpečnosti, konektivity a snadného používání.

Funkčnost

Inteligentní okruhy rozšiřují kombinované provozní režimy o více možností v rámci jednoho okruhu. 

K systému CLS FUSION lze připojit více svítidel s optimalizovaným výkonem díky možnosti využití až 8 obvodů. Externí BUS komponenty jednoznačně rozšiřují funkčnost systému CLS FUSION. 

V roce 1998 INOTEC Sicherheitstechnik GmbH jako první společnost představila kombinovaný provozní režim svítidel trvale svítících a svítidel svítících při výpadku  v rámci jednoho okruhu pod značkou "JOKER".

Od uvedení na trh v roce 2006 podporují systémy INOTEC CLS JOKER technologii nouzových svítidel a bezpečnostních značek v rámci jednoho okruhu. Systém CLS rozšířil funkci JOKER o možnost spínat jednotlivá svítidla v rámci okruhu prostřednictvím spínacích vstupů. 

Se systémem CLS FUSION je nyní možné do okruhů integrovat dynamická nouzová svítidla s bezpečnostními značkami. Ovládání se provádí bez nutnosti dodatečného vedení BUS sběrnice, tedy prostřednictvím stávajícího napájecího vedení. Tím se zjednodušuje plánování a instalace systému dynamického nouzového osvětlení a snižují se náklady na instalaci. 

Pokud během plánování nebo provozu dojde ke změnám, lze statické svítidlo nouzového osvětlení nahradit dynamickým nouzovým svítidlem bez nutnosti nové kabeláže! 

Standardní nouzové osvětlení únikových cest je navrženo tak, aby v případě výpadku napájení osvětlovalo únikové cesty a určovalo směr úniku pomocí bezpečnostních značek. V případě požáru mohou být únikové cesty zablokovány kouřem nebo samotným požárem. Statické nouzové únikové osvětlení je přesto zobrazí jako bezpečnou únikovou cestu!

Systémy dynamické únikové cesty tyto situace zohledňují a únikové cesty blokují a zároveň zobrazují bezpečné alternativy. Podporují sebezáchranu osob a přispívají k bezpečné evakuaci budov. 

Díky systému CLS FUSION jsou nyní svítidla dynamické únikové cesty použita bez dalšího vedení BUS v rámci stejného okruhu jako standardní nouzová svítidla a bezpečnostní značky. 

CLS FUSION podporuje až 8 okruhů pro jedno zařízení a poskytuje větší funkčnost systému nouzového osvětlení. Rozšíření mohou snadno provést kvalifikovaní odborníci přímo na místě. Každý okruh monitoruje a ovládá maximálně 20 adresných svítidel s celkovým maximálním proudem 3A. 

Každé svítidlo lze stmívat, adresovat a programovat prostřednictvím nového dotykového ovladače. Nastavení funkcí na modulech svítidel není u našeho systému CLS FUSION nutné. 

Připojením externích komponent kompatibilních se sběrnicí BUS, jako jsou spínací moduly (LSA) nebo třífázové monitorovací moduly (DPÜ/B), lze rozšířit funkční možnosti systému CLS FUSION. Zejména moduly DPÜ/B umožňují podrobné hlášení poruchy podružných světelných rozvaděčů na řídicí jednotce CLS FUSION a připojených monitorovacích zařízeních / softwaru. 

Výpadek fáze lze využít pro selektivní spínání jednotlivých svítidel nebo spuštění scénářů dynamických únikových cest. 

Bezpečnost

Nové monitorování individuálních LED zvyšuje úroveň bezpečnosti nouzového LED osvětlení ve srovnání se standardními řešeními. Díky integrovanému Battery Control Systému (BSC) zajišťujeme budoucí požadavky návrhů norem.

Nové monitorování jednotlivých LED v našich systémech FUSION rozpozná nejen vysokoimpedanční poruchu (přerušení), ale také zkrat jednotlivé LED. Naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti nouzových LED svítidel ukazují, že zkrat na LED je velmi častou poruchou. Více než 90 % vadných LED diod má zkrat v "LED-Chipu".

Doposud nebyla tato příčina poruchy při monitorování svítidel identifikována a vadná LED nebyla hlášena. Technologie CLS FUSION nabízí možnost poruchu identifikovat a nahlásit. 

Výpadek záložního zdroje energie systému nouzového osvětlení může mít drastické následky. Proto je pro nás údržba a monitorování záložního zdroje nejvyšší prioritou. Většina systémů nouzového osvětlení monitoruje několik bloků baterií a nedokáže odhalit selhání konkrétního bateriového bloku. 

Integrovaný Battery-Control-System systému CLS FUSION nabízí větší bezpečnost. Zaznamenává napětí akumulátorů i teplotu každého jednotlivého bateriového bloku. To umožňuje včasnou identifikaci vadného akumlátoru. V nejhorším případě může jedna vadná baterie zničit i ostatní baterie v sadě. 

Požadavky návrhu normy prEN 50171:2013 splňuje systém Battery-Control-System (BCS) zařízení CLS FUSION:

  • Pravidelné monitorování napětí bloku baterie (6.11.3. a)
  • Hlášení o poruše v případě odchylky napětí bloku baterie (6.11.3. b)
  • Pouze ruční resetování hlášení o poruše (6.11.3. d)
  • Záznam napětí bloku baterie během bateriové zkoušky s intervalem 5 minut (6.11.3. f)
  • Sledování a zaznamenávání okolní teploty baterie (6.11.4).

Snadné používání

Moderní grafické uživatelské rozhraní zjednodušuje ovládání systému CLS FUSION. Standardní rozhraní, jako je USB a síťové připojení, usnadňují čtení a konfiguraci nastavení.

The modern, graphical user interface of the TFT touch display in our CLS FUSION system enables a user-friendly and intuitive operation.The habits of the users changed a lot due to smartphones and tablets. INOTEC takes up the concepts and simplifies the usage of your emergency lighting systems.

All status information up to luminaire level are displayed on the 3.5” TFT-touch display of the CLS FUSION. 

As a result of the consistent user interface for our centralised and decentralised emergency lighting systems the user does not need to adapt to a different usage. 

Instalace a uvedení do provozu probíhá prostřednictvím pro Windows vyvinutého softwaru INOTEC Konfigurator pro všechny systémy FUSION. Zavedená koncepce individuálních adres decentralizovaných systémů CLS se používá i pro nové systémy FUSION.

Eliminace přepínačů adres a provozních režimů, které lze měnit na řídicí jednotce.

Prostřednictvím nové aplikace pro iOS / Android lze přímo zaznamenat popisové texty svítidel pomocí čárového kódu a přidat je do konfigurace zařízení. Nakonec se spínací režimy svítidel nastaví v softwaru INOTEC Konfigurator a přenesou se do systému nouzového osvětlení prostřednictvím sítě nebo USB. 

Připojení

Připojením různých monitorovacích systémů, jako je INOView, INOWeb nebo přístup do systémů správy budov, získáte úplný přehled o stavu vašeho decentralizovaného systému nouzového osvětlení na jednom místě.

Díky mnoha rozhraním řídicí jednotky CLS FUSION nabízí tento systém širokou škálu možností monitorování a programování. Prostřednictvím rozhraní USB lze ukládat informace na flash disk USB nebo aktualizovat konfiguraci systému. Prostřednictvím jednotky USB-flash je také možné bez problémů aktualizovat řídicí software.

Integrované síťové rozhraní umožňuje přenos informací do monitorovacích systémů. Pomocí standardní funkce INOWeb lze informace získat pomocí libovolného webového prohlížeče prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu. Veškeré informace o stavu lze vizualizovat až do úrovně jednotlivých svítidel. 

Systémy FUSION lze samozřejmě monitorovat pomocí softwaru INOView. Stav svítidel, BCS a připojených komponent se v aplikaci INOView přehledně zobrazí s textem o poloze. Události jsou centrálně zaznamenávány v deníku všech sledovaných systémů. Pro rychlou lokalizaci vadných svítidel je lze zobrazit v půdorysu s aktuálním stavem svítidel.

Oznámení o stavu pro software pro správu budov lze načítat prostřednictvím sběrnice Modbus/TCP. Tímto způsobem lze integrovat do stávajících systémů správy budov informace až na úroveň jednotlivých svítidel . Kromě toho je k dispozici podpora dalších standardních protokolů BMS, jako je OPC nebo BACnet.

INOView je centrální monitorovací řešení pro všechny systémy nouzového osvětlení INOTEC. Tento software se používá, pokud je vyžadováno flexibilní použití, které roste spolu s projektem. Zařízení lze monitorovat prostřednictvím třížilové sběrnice RTG-Bus a/nebo síťového připojení.

Bezpečnost přehledně

INOView byl vyvinut se zaměřením na uživatele. Důležité je jednoduché, intuitivní uživatelské ovládání a přehlednost s jasně strukturovaným instalačním schématem a srozumitelnými texty. Uživatel na první pohled vidí celkový stav systému nouzového osvětlení a v případě potřeby může podniknout kroky k zajištění bezpečnosti v budově. Software INOView pomáhá svou přehledností a nabízí podrobné informace o provozu systému. 

Nejmodernější architektura klient / server

Nejmodernější architektura klient / server znamená, že se jedná o bezpečnou investici, která má budoucnost. Prostřednictvím klientů může k informacím v softwaru INOView přistupovat více uživatelů v síti současně. Integrovaná správa uživatelů chrání software před neoprávněným přístupem.

Výkonný a snadno použitelný 

Pomocí softwaru INOView-Software můžete snadno ovládat zařízení nouzového osvětlení. Intuitivní ovládací nabídky umožňují jednoduché a pohodlné používání. Individuálně navržené vizualizace informací pomáhají zvýšit přehlednost. Ať už ve škole nebo na letišti, INOView-Software splňuje požadavky zákazníka díky svým moderním standardům. 

Dotykový ovladač TFT s integrovanou funkcí INOWeb pro centrální monitorování zařízení nouzového osvětlení prostřednictvím intra/internetu. Připojení funguje prostřednictvím již existující sítě.

Přístupem na INOWeb řídicí jednotky prostřednictvím běžného webového prohlížeče lze na (volitelně) heslem chráněné webové stránce zkontrolovat stav každého systému, okruhu a svítidla. S existujícím internetovým připojením lze k síti INOWeb přistupovat odkudkoli na světě. Pro předvedení se obraťte na svůj regionální prodejní tým.

Funkce:

  • Spuštění funkčního testu / testu výdrže baterií
  • Blokování / odbokování systému
  • Výpis poruch
  • Propojení souborů / webových stránek podle okruhu

Pomocí softwaru INOWeb-Control je možné sledovat komplexní instalace s různými typy systémů na jednom centrálním místě. Proto je třeba TFT-dotykový ovladač integrovat do stávající sítě.