INOWeb

Komfortní řídicí jednotka TFT s integrovanou funkcí INOWEB pro centralizované monitorování systému nouzového osvětlení CPS 220/64 prostřednictvím intranetu/internetu. Pro připojení se využívá stávající síť.

Systémy nouzového osvětlení jsou monitorovány přístupem na INOWEB běžící na řídicí jednotce (prostřednictvím webového prohlížeče). Stav každého systému, okruhu a svítidla lze zkontrolovat prostřednictvím webové stránky chráněné heslem (volitelně).

Pro ukázku se obraťte na lokálního prodejce.

Funkce

  • Spuštění funkčního/bateriového testu
  • Blokování/odblokování
  • Výpis poruch
  • Vizualizace statického rozložení budovy pomocí propojení místních souborů nebo URL adres

INOWeb Control

Pomocí softwaru INOWEB Control je také možné monitorovat rozsáhlejší instalace zahrnující různé typy systémů z jediného centrálního místa. Pro tuto funkci musí být řídící jednotka TFT připojena k dostupné síti.

Funkce

  • Monitorování až 32 systémů nouzového osvětlení INOTEC (rozšíření na vyžádání)
  • Automatický funkční/bateriový test
  • Provozní deník pro všechny připojené systémy
  • Automatické odesílání e-mailů v definovatelných intervalech v případě testů nebo poruch
  • Zobrazení celkového stavu (všech systémů) pomocí ikony na hlavním panelu