Proč bych měl používat Battery Control System (BCS)?

Baterie je ústředním prvkem systému nouzového osvětlení. Porucha baterie vede ke ztrátě všech bezpečnostních funkcí.

 • Interval povinného ročního servisu/testu výdrže baterií je příliš dlouhý na to, aby bylo možné včas odhalit vadný bateriový blok.
 • Provozní spolehlivost baterie se kontroluje stále.
 • Jediný poškozený bateriový blok může trvale poškodit celou sadu baterií. Kompletní výměna je spojena s velmi vysokými náklady.
 • Vyšší bezpečnost díky proaktivní ochraně.
 • Minimalizace nákladů.

 

Jste si jisti, že je váš systém nouzového osvětlení v nouzi připraven?

Nouzové osvětlení musí být v případě nouze připraveno okamžitě. V případě výpadku elektrické energie musí zajistit bezpečnou evakuaci budovy ve stanoveném čase. To vyžaduje nejen nepřetržité monitorování nouzových svítidel a spínacích zařízení, ale také monitorování baterií jako záložního zdroje napájení.

Běžné systémy monitorují pouze tzv. symetrii baterií. Tato metoda není smysluplná, protože v tomto běžném případě je bateriová sada monitorována pouze ve dvou skupinách po 9 blocích. Monitorování jednotlivých bloků baterií se neprovádí.

Systém INOTEC BCS monitoruje a zaznamenává údaje o jednotlivých bateriových blocích, jejich napětí a teplotu. Data všech bateriových bloků lze pohodlně zobrazit jak na řídicí jednotce tak v nadřazeném monitorovacím softwaru.

Překročení stanovených limitů je hlášeno jako porucha a může vést až k bezpečnostnímu vypnutí nabíječe. Včasnou identifikací a výměnou jednoho vadného bateriového bloku lze účinně zabránit poškození celé sady baterií, a tím prodloužit její životnost.

Vedete vždy provozní deník požadovaných bateriových testů?

Přestože je v souladu s normou EN 50171:2001 nutné sledovat celkové napětí, nabíjecí proud a teplotu okolí sady baterií, tyto hodnoty nejsou dostatečné pro určení provozního stavu tohoto záložního zdroje.

Z tohoto důvodu norma EN 62034:2013 požaduje každoroční zkoušku výdrže baterií po celou jmenovitou dobu, včetně měření jednotlivých bateriových bloků, aby se zkontrolovala zbývající kapacita baterií. Tato roční zkouška však ukazuje stav každého jednotlivého bateriového bloku pouze v intervalu 365 dní. Informaci o stavu jednotlivých bateriových bloků v mezidobí nelze poskytnout.

Návrh normy E DIN EN 50171:2013 uvádí, že musí být změřeno a zaznamenáno napětí každého bateriového bloku. V případě použití systému, jako je INOTEC BCS, musí tento monitorovací systém splňovat následující požadavky:

 • Pravidelné monitorování napětí bateriových bloků (6.11.3.a).
 • Hlášení o poruše při odchylce napětí bateriového bloku (6.11.3.b).
 • Pouze ruční resetování poruchových hlášení
 • Zaznamenávání napětí jednotlivých bateriových bloků během bateriového testu v intervalu 5 minut.
 • Sledování teploty baterií.

Vyhodnocení pomocí softwaru BCS View 

Výhody systému BCS

 • 24/7 monitorování jednotlivých bateriových bloků.
 • Denní záznam napětí a teploty jednotlivých bateriových bloků.
 • Provozní denník stavu baterií.
 • Bezpečnostní odpojení nabíječe při odchylce od limitů.
 • Splňuje již budoucí požadavky.
 • Zastavení bateriového testu při odchylce od limitů.
 • Jednoduchá instalace.
 • Sledování až 36 bateriových bloků.