BCS View - Nový dohled na baterie

Pomocí intuitivního vyhodnocovacího softwaru BCS View lze snadno analyzovat zaznamenaná data systému BCS. Stav jednotlivých bateriových bloků jak při normálním provozu tak při bateriovém provozu je znázorněn pomocí grafů. Vadné bloky baterií lze velmi snadno lokalizovat.

Přehled uživatelského rozhraní

1. Filtrovací funkce
2. Teplota / napětí bateriového bloku v rámci období 
3. Zobrazení jednotlivých hodnot v určitém čase
4. Tabulka se zvláštními událostmi (např. poruchy)
5. Pokles napětí bloku baterie

 

Data lze stahovat prostřednictvím síťového připojení nebo pomocí USB flash z řídicí jednotky TFT centrály nouzového osvětlení. Vizualizaci lze provést pomocí softwaru BCSView. Denní hodnoty a hodnoty z průběhu bateriového testu se zaznamenávají do samostatných datových souborů.

Tento záznam bateriového testu jasně ukazuje klesající průměrné napětí bateriových bloků (zelená) po dobu trvání testu. Překročení mezních hodnot je vyznačeno červeně, což uživatele přímo upozorňuje na nutnost kontroly baterie.

Pro účely dokumentace nebo další analýzy lze všechna data exportovat jako datový soubor (*.csv) nebo jako obrazový soubor.